Johannes Berggreen

Sognepræst i Den danske folkekirke, Elin Skoven satte i sommeren 2017 tilfældigvis Martin Berggreen på sporet af et glemt portræt maleri, ved et besøg på Nivaagaards Malerisamling søndag den 9. juli 2017. Den 10. august 2017 får Martin Johannes Berggreen lov til at købe maleriet af Bergiafonden. 

Det er et portræt maleri af Martins farfar forsikringsdirektør Johannes Albrecht August Berggreen (1878-1963) malet af Herman Vedel (1875-1948), i 1932, olie på lærred, 92 x 81cm. i anledningen af 25. års jubilæum.

Maleriet var med på Charlottenborg Forårsudstilling i 1932, og fra 1932 til 1990 hang maleriet i mødelokalet Danske Grundejeres Brandforsikring G/S, Vester Voldgade 8 i København. Efter nedlæggelsen af forsikringsselskabet i 1990 blev maleriet opbevaret 1990-1992 af Martins farbror forsikringsdirektør Henrik Berggreen (1928-2012) som grundlagde Bergiafonden i 1990, på resterne af Danske Grundejeres Brandforsikring G/S. Bergia er det latinske navn for Berggreen. Henrik var formand for Bergiafonden fra 1990 til 1992. Bergiafonden driver i dag Nivaagaards Malerisamling.

I 1992 forærede Henrik Berggreen maleriet til Bergiafonden som havde mødelokale ved Nivaagaards Malerisamling fra 1992 til 2012, hvor maleriet var ophængt i mødelokalet. Senere blev maleriet opbevaret i Nivaagaards Malerisamlings magasiner fra 2012 til Martin J. Berggreen afhenter maleriet den 16. august 2017.  

 Johannes Berggreen medstifter af og adm. dir. for Danske Grundejeres Brandforsikring G/S fra 1907-1957. Maleri 1932

Johannes Berggreen var den første i familien som startede med at interesserer sig for kunst i begyndelsen af 1920´erne. Han blev inspireret af daværende sagfører og kunstsamler Frederik Christian Boldsen (1877-1954) som han samarbejdede med ved oprettelsen af Danske Grundejeres Brandforsikring G/S. Johannes Berggreen opkaldt efter hans farfar som døde 4 måneder før hans far Henrich Carl August Berggreen blev født i Lyksborg/Glücksburg 1843. I 1865 var Henrich Berggreen bogholder for en svensk købmand.

Kunstmaleren Herman Albert Gude Vedel født 1. marts 1875 i København, blev student i 1893 fra Metropolitanskolen i København, optaget på kunstakademiet i 1894, og fra 1896-1899 søgte han Zahrtmanns skole. Hans første studierejse var til Rusland, Sydfrankrig senere til Tyskland, Italien, Holland, Belgien og England. Udstiller første gang på Charlottenborg Forårsudstilling (Kunsthal Charlottenborg) i 1899. Vedel er kendt for sine stemningsbetonede billeder, mange portrætmalerier, situationsskildringer og gruppeportrætter som f.eks. ”Fra forhandlingerne om grundloven af 5. juni 1915”. I 1918 modtager Herman Vedel bl.a. Eckersbergmedaljen.

En stor tak til Bergiafonden, for at ovennævnte maleri indgå i familiens portræt samling